Rabu, 15 Juni 2011

MATERI 7

Pandangan Hidup
Pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pedoman petunjuk hidup artinya pendapat itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya.
Sumber pandangan hidup
Agama pandangan hidup yang mutlak kebenarannya,
Pandangan hidup yang berupa ideology yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut contoh indenesia-> Pancasila
Pandangan hidup hasil renungan yaitu pandangan hidup yang relative kebenarannya.
Pandangan hidup muslim
Pedoman hidup : al qur’an & Sunnah
Dasar hidup : Islam
Tuntuan hidup: arahnya : Vertikal kerelaan ke Allah. Horizontal kebahagiaan dunia akhirat dan menjadi rahmat bagi segenap alam.
Kekuatan dalam kehidupan ini
sudah lama tidak lagi berarti kekuatan otot,
tetapi adalah kekuatan hati untuk
tetap bertahan dalam kesulitan,
untuk tetap bersabar dalam menanti hasil
dari kejujuran dan kerja keras yang telah kita lakukan…...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar